ނޫރު އާދަމް ޙަސަންފުޅުގެ އިތުރު 6 ވާރިޘެއްގެ ބަސް ނަގަންފަށައިފި

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2015-06-14

 

29 މާރިޗު 2015 ދުވަހު 01:42 އެހައިކަށްހައިއިރު، އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އިމަޖެންސީ ގޭޓު ކުރިމަތީގައި ވަޅިއަކުން ހަމަލަދީ މަރާލާފައިވާ ދަފްތަރު ނަންބަރު 074 ނޫރު އާދަމް ޙަސަންފުޅުގެ އިތުރު 6 ވާރިޘެއްގެ ބަސް ކޯޓުން ނަގައިފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ނަގާފައިވާ 04 ވާރިޘަކު ބޭނުންވަނީ މަރަށް މަރު ހިފުމަށެވެ.

 


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ސާފުކުރުމުގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކޮށްފި

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2015-06-10

06 ޖޫން 2015 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު، ޖުވެނައިލް ކޯޓު ސާފުކުރުމުގެ ދުވަހެއް، ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޙަރަކާތުގެ ދަށުން، ކޯޓުގެ އެތެރޭގެ ހުރިހާ ތަންތަނާއި، ކޯޓުގެ ގޯތިތެރެއާއި ގަސްއިންދާބަޔާއި، ކޯޓުގެ ހުރިހާ ފުރާޅުތަކަކާއި ދިޔަދޮވިފަދަ ތަންތަންވެސް ސާފުކުރެވިފައިވެއެވެ. ކޯޓު ސާފުކުރުމުގެ މި ޙަރަކާތް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވަނީ، އެދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އިން ހަވީރު 17:30 ގެ ނިޔަލަށެވެ.


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


ނޫރު އާދަމް ޙަސަންފުޅުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގާ ވާރިޘުންގެ ބަސް ނަގަންފަށައިފި

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް: 2015-06-08

29 މާރިޗު 2015 ދުވަހު 01:42 އެހައިކަށްހައިއިރު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 074 ނޫރު އާދަމް ޙަސަންފުޅު އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އިމަޖެންސީ ގޭޓު ކުރިމަތިން ބުރުޒު މަގުގައި ޕާކްކޮށްފައިވާ ސައިކަލްތަކާ އަރާ ހަމަވި ވަގުތު ސައިކަލް ތަކެއްގައި އައި ބަޔަކު އޭނާއަށް ވަޅިއަކުން ހަމަލަދީ ޒަޚަމްކޮށްލާފައިވަނިކޮށް، އެރޭ އޭނާ ނިޔާވެފައިވާ މައްސަލައާގުޅިގެން ދައުލަތުން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުމާއި، ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލައިގެ ވާރިޘުންގެ ބަސްނަގަންފަށައިފިއެވެ. ނޫރު އާދަމް ޙަސަންފުޅުގެ ވާރިޘުންކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ 11 ވާރިޘެކެވެ. މިގޮތުން ވާރިޘުންގެ ގޮތުގައި ތިބި 11 ވާރިޘުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 04 ވާރިޘެއްގެ ބަސްވަނީ ނެގިފައެވެ. އަދި 10 ޖޫން 2015 ވަނަ ދުވަހާއި 14 ޖޫން 2015 ވަނަ ދުވަހުގައިވެސް ވާރިޘުންގެ ބަސްނެގުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.


އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް


އިޢުލާނާއި އެންގުން

ނޯޓު: މިބައިގާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނެތް